รู้จักความหมายของ 10 ตัวย่อที่พบบ่อยใน Email เพื่อทำความเข้าใจ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง

ในชีวิตการทำงาน บางคนนั้นมีความจำเป็นจะต้องใช้อีเมลในการติดต่องาน...

June 19, 2018 2 Mins Read
1.7K Views