รู้จักความหมายของ 10 ตัวย่อที่พบบ่อยใน Email เพื่อทำความเข้าใจ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง

ในชีวิตการทำงาน บางคนนั้นมีความจำเป็นจะต้องใช้อีเมลในการติดต่องาน ซึ่งบางทีหากลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานตอบกลับมาโดยใช้ตัวย่อแปลกๆ ก็อาจจะทำให้งง และสื่อสารผิดพลาดได้

วันนี้เราจึงมีความหมายของตัวย่อที่พบบ่อยในการใช้อีเมลมาฝากกัน มาดูกันว่าแต่ละตัวนั้นมีความหมายถึงอะไรกันบ้าง

 

 

1. TBA

ย่อมาจาก To be announced

หมายถึง จะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

2. TBC

ย่อมาจาก To be confirmed

หมายถึง จะยืนยันภายหลัง

 

3. TBD

ย่อมาจาก To be determined

หมายถึง จะกำหนดภายหลัง

 

4. BTW

ย่อมาจาก By the way

หมายถึง อย่างไรก็ตาม หรือ อีกอย่างหนึ่ง

 

5. FYI

ย่อมาจาก  For you information

หมายถึง เรียนให้ทราบ แจ้งให้ทราบ แจ้งไว้ให้ทราบ หรือเป็นข้อมูล

 

6. CC

ย่อมาจาก Carbon copy

หมายถึง ส่งสำเนาถึง เป็นอีเมลที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับทราบเรื่องเท่านั้น ไม่ได้มีความตั้งใจจะส่งให้โดยตรง ผู้รับไม่จำเป็นต้องตอบกลับ

 

7. BCC

ย่อมาจาก Blind carbon copy

หมายถึง ส่งสำเนาลับถึง  อีเมลผู้รับในช่อง BCC จะได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง To และ CC ทุกประการ แต่จะมีจุดแตกต่างที่ ผู้รับในช่อง To และ CC จะไม่เห็นอีเมลในช่อง BCC

 

8. FW

ย่อมาจาก Forwarded message

หมายถึง การส่ง Email ที่เราได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ

 

9. RE

ย่อมาจาก Reply

หมายถึง ตอบกลับ

 

10. NSFW

ย่อมาจาก Not safe for work

หมายถึง คำนี้นิยมมากตามเว็บ Reddit เอาไว้บอกว่าข้อมูลนี้ไม่เหมาะสำหรับเปิดดูที่ทำงาน ควรเปิดดูที่บ้านดีกว่า (อาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือ 18+)

 

ที่มา:  shorteng

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ