คว้าโอกาสทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น และชิงทุนมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท อ่านรายละเอียดได้ที่นี่!!

บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการแข่งขันด้านวิชาการชิงทุนการศึกษา “TEACHING TOYS ENGLISH CONTEST ปีที่ 2” สำหรับนักเรียนในหลายระดับชั้น

นักเรียน และคุณครูจากทั่วประเทศ จะได้ร่วมเข้าแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน DynEd (Dynamic Education) โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการสอบกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ คัดเลือก 9 ผู้ชนะเพื่อรับรางวัล และเดินทางไปทัศนศึกษาภาษา และวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนหลักสูตรปกติ หลักสูตรแกนกลางภาษาอังกฤษ (EP) หรือหลักสูตร Gifted

-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2561 โดยสามารถส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันไม่จำกัดทีม ทีมละ 2 คน ประกอบไปด้วยนักเรียน 1 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน

-ไม่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

-ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษา

-มีสัญชาติไทย

-ไม่มีเชื้อชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

 

การจัดกลุ่มผู้แข่งขัน:

จัดกลุ่มนักเรียนผู้สมัครเป็น 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1: นักเรียนหลักสูตรปกติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กลุ่มที่ 2: นักเรียนหลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มที่ 3: นักเรียนหลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กลุ่มที่ 4: นักเรียนหลักสูตร EP / Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัคร คลิก หรือกรอกใบสมัครผ่านช่องทาง [email protected] DynEd TT Official

-สำหรับผู้สมัครที่มี Account เรียนกับ DynEd อยู่แล้ว โดยกรอก Email ที่ใช้เรียน DynEd ในใบสมัคร เพื่อรับสิทธิ์-สมัครฟรี

-สำหรับผู้สมัครที่ไม่มี Account เรียนกับ DynEd โดยแนบหลักฐานการโอนเงินได้ในใบสมัคร-ค่าธรรมเนียม 399 บาท

-ช่องทางการโอนเงิน บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 049-2-80810-5

-ภายหลังจากการส่งใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัคร ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับทาง email ภายใน 5 วันทำการ โดยในอีเมล์จะมี Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม Dyned (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มี Account เรียนกับ DynEd) และรายละเอียดวิธีติดตั้ง และใช้งาน

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dyned.teachingtoys.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ