ห้ามพลาด!! ทุนป.ตรี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ ที่ BSM ประเทศไทย

Bangkok School of Management เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อมอบทุนภายใต้โครงการ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ หรือ Northumbria University Degree Pathway Scholarship Programme by BSM

โครงการทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาต่อสาขาทางธุรกิจ ในหลักสูตรนานาชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 50 % ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร ณ ประเทศไทย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2+1 UK Degree Pathway Programme in Business โดย Northumbria University ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ Bangkok School of Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้กำลังจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561

2. มีพื้นฐานทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ทำกิจกรรม/รับรางวัลที่เกี่ยวข้องในสาขาธุรกิจ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร Bangkok School of Management

-ใบสมัครทุนการศึกษา Northumbria University Degree Pathway Scholarship Programme

-สำเนาวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

-สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

-ผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IETLS 5.5 ขึ้นไป หรือผลการสอบ BSM English Proficiency Test* ไม่ต่ำกว่า 65%

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสม้ครพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล์ถึงฝ่าย Admissions -Undergraduate Programme ที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

การสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาตุลาคม ปี 2561 ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การเข้าเรียนในภาคการศึกษามกราคม ปี 2562 ภายใน วันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bsm.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ