ADB Internship Program ทุนฝึกงานปริญญาโท-เอก ที่ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการฝึกงานถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงของการทำงาน โดยเฉพาะโครงการฝึกงานจาก ‘ธนาคารพัฒนาเอเชีย’ หรือ Asia Development Bank สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

ADB Internship Program เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกปีละสองครั้ง มาสร้างคอนเนกชั่นและฝึกงานกับองค์กรระดับโลกที่ต่างประเทศกันเถอะ!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เงินค่าครองชีพตามเวลาที่ฝึกงาน

– ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– ทำงานในองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่สำคัญ

– ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากกว่า 50 ประเทศ

– มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเงินเพื่อการพัฒนา และผลกระทบหน้าที่ของ ADB

– สนับสนุน ADB ผ่านผลงานวิจัย

 

ระยะเวลา และสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

ฝึกงานอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 เป็นต้นไป

ที่ Asian Development Bank Headquarters กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ADB เช่น

– เศรษฐศาสตร์

– การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จากประเทศในสมาชิก ADB (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่สถาบันในประเทศสมาชิก ADB ทั้งก่อนและหลังการฝึกงาน

– มีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของ ADB

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– เรียงความ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2021 (รอบที่สอง)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

adb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ