14 วิธีใช้เครื่องหมาย Apostrophe (‘) ย่อคำอย่างไรไม่สับสน – พร้อม 35 ประโยคตัวอย่าง

รวมตัวอย่างการใช้คำย่อ (Contraction) ยอดฮิตในประโยคภาษาอังกฤษที่ชวนสับสน โดยเฉพาะการแสดงรูปของการย่อคำด้วยการใช้เครื่องหมาย Apostrophe (‘)

ถือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ จากหนังสือ ‘Spoken English Flourish Your Language’ เขียนโดย Robert Carmen

 

 

เพราะการใช้เครื่องหมาย Apostrophe (‘) จะช่วยให้การเขียนภาษาอังกฤษง่ายขึ้น!

ทั้งนี้ก็มีบางคำที่เมื่อย่อแล้วอาจชวนสับสน เช่น I’d ที่สามารถเป็นทั้ง I would หรือ I had ก็ได้ วันนี้เราจึงมีตัวอย่างประกอบเพิ่มความเข้าใจมาให้เรียนรู้ ไปดูกันเลย :)

 

ก่อนอื่น ทำความเข้าใจกันว่า เครื่องหมาย Apostrophe (‘) มีประโยชน์อยู่ 2 ประการ ดังนี้

1. เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ย่อคำให้สั้นลง เช่น “I’ll tell you later,” (ฉันจะบอกคุณทีหลัง)

 

2. เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งของบางอย่างเป็นเจ้าของโดยใครบางคน หรือการแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น “My dad’s car is red.” (รถคันสีแดงเป็นของพ่อฉัน)

 

 

ตัวอย่างด้านล่างนี้คือคำย่อที่ถูกใช้บ่อยและอาจชวนให้สับสนในประโยคภาษาอังกฤษ

#1 That’s = That is

– That’s all = That is all

– That’s all I want = That is all I want

– That’s it = That is it

– That’s my son = That is my son

– That’s what I wanted to say = That is what I wanted to say

– That’s a good idea = That is a good idea

 

 

#2 What’s = What is

– What’s going on = What is going on?

– What’s that? = What is that?

– What’s happening? = What is happening?

– What’s going to happen? = What is going to happen?

 

#3 What’s = What has

– What’s been happening? = What has been happening

– What’s been going on? = What has been going on?

 

 

#4 it’s = it is

– It’s a man = It is a man

– It’s a good thing = It is a good thing

– It’s not a good thing = It is not a good thing

– It’s time to go = It is time to go

– It’s cold = It is cold

 

#5 it’s = it has

– It’s been a good day = It has been a good day

– It’s been one of those days = It has been one of those days

– It’s been good = It has been good

– It’s been fun = It has been fun

– It’s been a wonderful life = It has been a wonderful life

– It’s been a trying time = It has been a trying time

 

 

#6 there’s = there is

– There’s one = There is one

– There’s another = There is another

– There’s a red balloon = There is a red balloon

– There’s gold in those hills = There is gold in those hills

– Where there’s water there’s life = Where there is water there is life

 

#7 I’d = I would

– I’d like to meet her = I would like to meet her

 

#8 I’d = I had

– I’d been doing well until I got hit by a car = I had been doing well until I got hit by a car

 

 

#9 you’d = you would

– If you lived here you’d be home by now = If you lived here you would be home by now

 

#10 we’d = we had

– We’d better be getting back = We had better be getting back

 

#11 we’d = we would

– We’d like to do it again some time = We would like to do it again some time

 

 

#12 how’d = how did

– How’d he do that? = How did he do that?

 

#13 what’d = what did

– What’d he say? = What did he say?

 

#14 ain’t = am not

– I ain’t going and you can’t make me = I am not going and you can’t make me

 

 

ทั้งหมดนี้คือข้อควรรู้เกี่ยวกับการย่อคำในภาษาอังกฤษจากหนังสือดีๆ และเป็นที่นิยม ติดตามให้ดีกับเกร็ดความรู้แบบนี้ที่จะแปลมาให้อ่านกันบ่อยๆ แน่นอน :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ