รับสมัครแล้ว! เส้นทางสู่ “นักเรียนนายร้อยตำรวจ” เปิดรับบุคคลภายนอก 250 อัตรา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2563

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

จํานวนที่รับ:

รับจากบุคคลภายนอก เพศชาย จํานวน 250 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัครสอบ:

สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th หรือ www.rpca.ac.th ระหว่าง วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัครวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจหรือสถานที่อื่นใด)

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ:

จํานวน 400 บาท แบ่งเป็น 

– ค่าใบสมัคร ระเบียบการ และแนวข้อสอบ

– ค่าธรรมเนียมการสอบ (ไม่รวมค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

โดยผู้สมัครสอบสามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันสุดท้ายเท่านั้น ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบที่สมบูรณ์ คือมีการระบุเลขลําดับสมัคร และรหัสประจําตัวสอบ พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th หรือ www.rpca.ac.th ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต:

ผู้สมัครสอบต้องเตรียมไฟล์รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 Kb. ประเภทของไฟล์เป็น JPG, PNG หรือ .GIF แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร เพื่อใช้ประกอบในการสมัครสอบ

 

การสอบคัดเลือก:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

การประกาศผลสอบคัดเลือก:

ประกาศผลสอบครั้งแรกวันที่ 23 มีนาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

admission.rpca.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ