กิจกรรม YSEALI FuturePreneur Regional Workshop รับสมัครเยาวชนจากทั่ว ASEAN!

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI FuturePreneur Regional Workshop เป็นกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังมีเยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยจัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

สิ่งที่จะได้รับ:

ฟรีตลอดกิจกรรม ทั้งค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดกรุงเทพฯ ค่าเครื่องบิน + ค่าเดินทางมาที่จัดประชุม และค่าอาหารตลอดกิจกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ไม่เคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ YSEALI ดังต่อไปนี้ A YSEALI Regional Workshop, A YSEALI U.S. Exchange Program (YSEALI Academic or YSEALI Professional Fellowship)

– เป็นพลเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิก YSEALI

– อายุ 18 – 35 ปี ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

– มีประสบการณ์หรือความสนใจที่เกี่ยวข้องในสาขาต่อไปนี้: การศึกษา, เศรษฐกิจ, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, และสิทธิเสรีภาพ

– หลงใหลด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

– พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

– มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ โดยจะหมดอายุหลังจากเดือนธันวาคม 2020

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kenan-asia.org

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Kenan Foundation Asia ทางอีเมล yseali-bkk@kenan-asia.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ