ทุนป.โท & ป.เอก จาก China Scholarship Council ที่มหาวิทยาลัย Tianjin

มหาวิทยาลัย Tianjin จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ China Scholarship Council (CSC) จัดมอบทุนให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2563/2564

โดยแบ่งเป็นจำนวนทั้งหมด 3 ทุน ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา CSC ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพรายเดือน โดยแบ่งเป็นจำนวน 3,000 หยวน (ราว 13,000 บาท) สำหรับปริญญาโท และ 3,500 หยวน (ราว 13,500 บาท) สำหรับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

– ระดับปริญญาโท (การเรียนการสอนเป็นภาษาจีน)

– ระดับปริญญาเอก (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

– ระดับปริญญาเอก (การเรียนการสอนเป็นภาษาจีน)

สามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ต่ำสุด 80 คะแนน หรือ IELTS ต่ำสุด 6 คะแนน

– สำหรับโปรแกรมภาษาจีน ผู้สมัครต้องมีผลทดสอบ HSK อย่างน้อยระดับ 4 (195 คะแนนขึ้นไป)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ