มหาวิทยาลัย Charles Sturt ให้ทุนวิจัยในระดับปริญญาโท เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ปี 2018

ทุน AGRTP International เป็นทุนเรียนต่อสำหรับนักวิจัยในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt ในประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2018

สถาบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีมหาวิทยาลัยในเครือ ก่อตั้งแยกออกไปตามรัฐต่างๆ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐควีนส์แลนด์ รัฐวิกทอเรียและออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

 

 

ข้อมูลทุน AGRTP International ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าครองชีพ: $27,082 ต่อปี โดยจะจ่ายเป็นงวดผ่านบัญชีธนาคารของออสเตรเลีย

ค่าเล่าเรียน: ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก (เรียน 3 ปี) และหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านวิจัยแบบเต็มเวลา (เรียน 2 ปี)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา: ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัย

การย้ายที่อยู่: ผู้รับทุนการศึกษาอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยในการโยกย้ายถิ่นฐานของตนเองและคู่สมรสมูลค่าสูงสุด AUD $5,000

ประกันสุขภาพ: นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับใช้สิทธิ์ในต่างประเทศ (Overseas Student Health Cover) เป็นเวลา 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทดานการวิจัยในด้าน HDR

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ลงทะเบียนในหลักสูตร CSU HDR ประจำปี 2018

-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา แบบพิเศษหรือได้รับการอนุมัติให้เรียนแบบ part-time ตามนโยบายของ CSU

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ

-ผลคะแนนการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง www.csu.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.csu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ