ทุน McLaren Memorial Scholarship เรียนต่อป.ตรี ที่นิวซีแลนด์

The University of Waikato นิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุน Ian McLaren Memorial Scholarship สนับสนุนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

โดย The University of Waikato มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Waikato University เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในเขต Hamilton และมีวิทยาเขตอยู่ที่ Tauranga ประเทศนิวซีแลนด์

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ด้างล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $3,000 (ประมาณ 95,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี Bachelor of Education (BEd)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนนี้เปิดรับผู้สมัครทั้งพลเมืองนิวซีแลนด์ ผู้อยู่อาศัย และนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี แบบเต็มเวลา

-มี GPA ระดับ B+ ขึ้นไป

-ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

-ต้องลงเรียนอย่างน้อย 120 หน่วยกิต

-มีผลคะแนน  IELTS หรือ TOEFL

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เขียนบรรยาย ความยาว 1 หน้ากระดาษในหัวข้อต่อไปนี้

 

(i) Future career aspirations

(ii) An outline of their interest in education and its relationship to society

(iii) Community involvement and extracurricular activities

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง sase.waikato.ac.nz/app/NewStudent/ApplicationToEnrol

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.waikato.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ