เชิญน้องๆ ส่งไอเดียเข้าประกวดในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

โครงการค่าย ‘เยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2562 เชิญชวนน้องๆ...

May 9, 2019 One Min Read
22 Views