ทุนการศึกษา ASEAN Masters 2018 ใน มหาวิทยาลัย Nottingham

มหาวิทยาลัย Nottingham เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการวิจัยที่ก้าวล้ำ และความเป็นเลิศในการสอน ในปี 2018 นี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน

– ทุนการศึกษานี้ จะให้การสนับสนุนในรูปแบบการผ่อนผันค่าเล่าเรียน 25% สำหรับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน (หรือมีภูมิลำเนาอยู่ถาวร) – บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

– ผู้สมัครต้องได้รับการจัดให้เป็นนักเรียนต่างชาติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านค่าธรรมเนียม

– ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลา (ไม่รวม MRes) ที่ Nottingham ในเดือนกันยายนปี 2018 ทุกสาขาวิชา

 

วิธีการสมัคร:

– ต้องสมัครเข้าศึกษา และได้รับการตอบรับก่อนสมัครทุนการศึกษา

– ผู้สมัครจะต้องกรอกรหัสใบสมัครระดับปริญญาโท (สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท) ก่อนที่จะดำเนินการสมัครทุนการศึกษา

– ระบบจะตรวจสอบรหัสนี้เพื่อดูว่าได้รับการตอบรับเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 17/18 หรือไม่ หากผู้ยื่นคำร้องไม่มีข้อเสนอก็จะไม่สามารถสมัครได้

– ข้อแนะนำ ผู้สมัครควรจะได้รับการศึกษาวิจัย และการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอย่างน้อยหกสัปดาห์ก่อนวันปิดรับทุนการศึกษา เพื่อให้เวลาในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และยืนยันข้อเสนอก่อนที่ผู้สมัครจะยื่นคำร้องขอวีซ่า

– ใบสมัครเข้าเรียนในการศึกษาที่ส่งมาช้ากว่าหกสัปดาห์ก่อนวันปิดรับทุนการศึกษาไม่ได้รับการรับรองว่าจะได้รับการดำเนินการในเวลา

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ