เรียนภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ Phrasal Verbs โดยใช้คำว่า Work ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

Phrasal Verbs คือ กริยาวลีที่คุณสามารถพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า  Work ที่คุณสามารถพบได้ในหลายๆเหตุการณ์ มาดูกันว่ามันจะใช้กับ Prepositon ไหน และมีความหมายแปลว่าอะไรได้บ้าง..

1. Work on

ความหมาย: รูปร่าง หรือปรับปรุงบางสิ่งบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค: John’s in the studio working on the plans for the new house.

 

2. Work on

ความหมาย: มีอิทธิพลต่อใครสักคน
ตัวอย่างประโยค:  Leave it to me. I’ll try to work on the boss to give us the day off.

 

3. Work out

ความหมาย: คำนวณ
ตัวอย่างประโยค:  Can you work out how to get to the university by car?

 

4. Work out

ความหมาย: ใช้ความรู้สึก
ตัวอย่างประโยค:  I can’t work these instructions out.

 

5. Work out

ความหมาย: นุ่มนวล
ตัวอย่างประโยค:  This is a beta version; we’re still working out the kinks.

 

6. Work out

ความหมาย: สรุปด้วยวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค:  These figures just don’t work out.

 

7. Work out

ความหมาย: ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค:  Are you still seeing John? – No, it didn’t work out.

 

8. Work out

ความหมาย: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกน้ำหนักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือมวลกล้ามเนื้อ หรือรักษาสมรรถภาพ
ตัวอย่างประโยค:  Wow, you’re looking good! Do you work out?

 

9. Work out

ความหมาย: ดูงาน (สำนวน)
ตัวอย่างประโยค:  He works out of a small office shared with three others.

 

10. Work over

ความหมาย: ปรับปรุงงานต้นแบบหรือฉบับร่าง
ตัวอย่างประโยค:  The estimated figures are not bad, but somebody will have to work them over.

11. Work over

ความหมาย: การปะทะร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
ตัวอย่างประโยค:  He’ll talk, once we work him over.

 

12. Work sb out

ความหมาย: เข้าใจถึงพฤติกรรมหรือธรรมชาติของใครสักคน
ตัวอย่างประโยค:  He’s so good in fact it seems virtually no one has worked him out.

 

13. Work smt off

ความหมาย: กำจัดความรุ็สึกที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการออกกำลังกาย
ตัวอย่างประโยค:  He works off nervousness by knitting.

 

14. Work sth out

ความหมาย: ทำความเข้าใจบางอย่างโดยการคิดถึงมัน
ตัวอย่างประโยค:  I can’t work him out.

 

15. Work sth out

ความหมาย: แก้ไขปัญหา
ตัวอย่างประโยค:  It makes sense to get the taxman to work the figure out.

 

16. Work through

ความหมาย: จัดการกับ, แก้ปัญหา
ตัวอย่างประโยค:  He needs to work through some of the guilt he’s feeling.

 

17. Work up

ความหมาย: เพิ่ม กระตุ้น
ตัวอย่างประโยค:  He worked up the public’s passions to rage.

 

18. Work up

ความหมาย: พัฒนา
ตัวอย่างประโยค:  I shall have worked up an appetite with all this heavy work.

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ