ห้ามพลาด!! ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ที่นิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง และปฐมนิเทศ) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนอบรมระยะสั้น 2 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นข้าราชการระดับกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ (หรือเทียบเท่า)

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี โดยขอให้ผู้สมัครแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า

3. มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (สำหรับงานประจำ) และไม่น้อยกว่า 2 ปี (สำหรับงานชั่วคราว)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอีเมล sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz

พร้อมทั้งส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยภายในวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ