ทำความรู้จัก “เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน” พร้อมรายชื่อสถาบันที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือทั้งหมด

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เป็นความร่วมมือของสถาบันศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย หรืออาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรากฐานให้กับสังคม  และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัันในภูมิภาค

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพิ่มมากขึ้นทำให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจำนวนเป็น 30 สถาบัน

 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศมีดังนี้

1. ประเทศกัมพูชา

-มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh)

-มหาวิทยาลัยภูมินทร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (Royal University of Law and Economics)

 

2. ประเทศบรูไน

-มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam)

 

3. ประเทศไทย

-มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

-มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

 

4. ประเทศพม่า

-มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon)

-มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ (University of Mandalay)

-สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง (Yangon Institute of Economics)

 

5. ประเทศฟิลิปปินส์

-Ateneo de Manila University (Ateneo de Manila University)

-มหาวิทยาลัย De La Salle (De La Salle University)

-มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of the Philippines)

 

6. ประเทศมาเลเซีย

-มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya)

-มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia)

-มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia)

-มหาวิทยาลัยอุตรา มาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia)

-มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia)

 

7. ประเทศลาว

-มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)

 

8. ประเทศเวียดนาม

-มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City)

-มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (Vietnam National University, Hanoi)

-มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University)

 

9. ประเทศสิงคโปร์

-มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)

-มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

 

10. ประเทศอินโดนีเซีย

-มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia)

-มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา (Universitas Gadjah Mada)

-สถาบันเทคโนโลยีบันดุง (Institut Teknologi Bandung)

-มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา (Universitas Airlangga)

 

ที่มา:  mahidoluaseanwikipedia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ