ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนการประชุม 7th ASEF Rectors และงานประชุมสำหรับนักศึกษา (ARC7)

หากคุณเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดสมาคมเพื่อนักศึกษา และต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่า ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ARC7 เพื่อความยั่งยืนและการปฏิรูปแนวทางสถาบันในอนาคต

การประชุม the ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 เป็นเวทีการอภิปรายของกลุ่มผู้นำมหาวิทยาลัย ที่สามารถกำหนดนโยบายเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสร้างภูมิทัศน์ด้านการศึกษาในเอเชียและยุโรป

ARC คือการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆ สองปี ซึ่งมีสถานที่สลับกันไปมาระหว่างเอเชียและยุโรป การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนอง 3 ประเด็นสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) คุณภาพและการศึกษาแบบรวม 2) การกำกับดูแลกิจการมหาวิทยาลัยและ 3) การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัย

ในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 650 คนจากมหาวิทยาลัยผู้นำ 226 แห่งจาก 51 ประเทศในเอเชียและยุโรป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– สำหรับฟอรัมนักศึกษา (วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2019) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวน

– ผู้จัดงานจะมอบเงินช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เปิดรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศพันธมิตรอาเซียนทั้ง 51 แห่ง (เช็คได้ ที่นี่)

– มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี

– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกระดับ (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

– เป็นสมาชิกและผู้นำสมาคมนักเรียนที่มีส่วนร่วมในงานด้านวิชาการชีวิตนักศึกษาหรือเรื่องความยั่งยืน

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ (ทั้งการพูดและการเขียน)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ