การฝึกงานด้านภัณฑารักษ์ กับ Reef HQ Aquarium ณ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2019

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Reef HQ เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานภัณฑารักษ์ ณ ประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2019

*หมายเหตุ: ภัณฑารักษ์ คือชื่อตำแหน่งผู้ดูแลประจำสถานที่

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยาทางทะเล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในด้านชีววิทยาและเคมี

นี่เป็นการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ หากได้รับเลือก คุณจะได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องทดลองการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การบำรุงรักษาตู้ปลา โภชนาการของสัตว์ และทักษะอื่นๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

– พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Reef HQ สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่าการฝึกงานได้หากจำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– การฝึกงานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพด้านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน (กุมภาพันธ์/พฤษภาคม และ สิงหาคม/พฤศจิกายน) ที่ Reef HQ Aquarium ประเทศออสเตรเลีย

– ผู้ฝึกงานจะต้องทำงานตามตำแหน่งที่ได้รับ 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์) แบบเต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวะวิทยาทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในสาขาชีววิทยาและเคมี

– มีความคุ้นเคยและความเข้าใจในการทดสอบน้ำและกระบวนการห้องปฏิบัติการ

– มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ หรือเพาะพันธุ์สัตว์

– มี PADI Rescue Diver SCUBA รับรองหรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครของคุณจะต้องเเนบเอกสารเหล่านี้มาด้วย

– จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการ

– ข้อมูลชื่อ สัญชาติ และข้อมูลการติดต่อ

– ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒการศึกษาและหลักสูตรที่คุณจบมา

– จดหมายแนะนำตัว ซึ่งระบุถึงแรงจูงใจในการสมัครฝึกงาน

รายละเอียดข้อกำหนดเอกสารอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ