ทุน ASTM สำหรับนศ.ต่างชาติ ศึกษาต่อป.ตรี, ป.โท และป.เอก ที่สหรัฐอเมริกา

ASTM Scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนสำหรับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ทุนการศึกษานี้โดยทั่วไปแล้วเป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่น มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำและมีบุคลิกที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 315,700 บาท)/ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับปริญญาโท

– ระดับปริญญาเอก

ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องได้จดหมายเข้ารับการศึกษาต่อ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกที่ ASTM, สหรัฐอเมริกา

– มีหลักฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่ และส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ดังด้านล่างนี้

ASTM International

Attention: Travis Murdock

100 Barr Harbor Drive

West Conshohocken, PA 19428

tmurdock@astm.org

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล: tmurdock@astm.org

เว็บไซต์: astm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ