Australia Awards ทุน ป.โท 100% จากรัฐบาลออสเตรเลีย สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐในไทย

เปิดรับสมัครแล้วกับทุนการศึกษา Australia Awards Scholarships สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มอบให้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้นักเรียนที่มีความสามารถ ศึกษาต่อในระดับปริญาโทในสาขาที่ทุนกำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าย้ายถิ่นฐาน

– โปรแกมการเรียนวิชาการเบื้องต้น

– ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาของทุน

– การสนับสนุนทางวิชาการ

– เบี้ยเลี้ยงภาคสนาม (สำหรับนักศึกษาวิจัยเท่านั้น)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– water

– energy

– climate change

– economic governance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดในหน่วยงานของประเทศไทย

– เป็นพลเมืองของประเทศไทย และไม่ถือสองสัญชาติ หรือมีสัญชาติเพิ่มเติม

– อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา 24 เดือน ณ วันที่ 30 เมษายน 2021

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 24 เดือน

– มี unconditional offer letters จากมหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษาต่อ

– มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น IELTS 6.5 ขึ้นไป (และทุกแขนงต้องไม่ต่ำกว่า 6.0) หรือ TOEFL (internet-based) 84 ขึ้นไป (และทุกแขนงต้องไม่ต่ำกว่า 21) หรือ PTE Academic คะแนนรวม 58 ขึ้นไป (และคะแนนทักษะการสื่อสารต้องไม่ต่ำกว่า 50)

– ขอสนับสนุนการสมัครจากผู้หญิงคนพิการ และคนที่อาศัย และทำงานนอกกรุงเทพฯ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอทุนการศึกษา (คลิกเพื่อดูตัวอย่างใบสมัคร)

– ใบรับรองการจบการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)

– ใบรับรองผลการเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต

– หลักฐานการทำงาน

– หนังสืออนุมัติจากหน่วยงานในประเทศไทย (คลิกเพื่อดูตัวอย่างรูปแบบ)

– Curriculum Vitae (คลิกเพื่อดูตัวอย่างรูปแบบ)

– หลักฐานคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ

– Referee Reports (คลิกเพื่อดูตัวอย่างรูปแบบ)

– Unconditional Letter จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021 (11.59 PM AEST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– thailand.embassy.gov.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ