4 ทุนจาก AUN Student Exchange Programme เรียน ป.ตรี-โท-เอก ใน ASEAN

AUN Student Exchange Programme คือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศอาเซียน ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกิจกรรม และวิชาการ

โดยโครงการนี้จะให้ทุนแก่นักศึกษาทั้งเต็มจำนวนและบางส่วน เพื่อเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสมาชิก AUN ในระยะเวลาที่ทางทุนกำหนด มีให้เลือกถึง 6 ประเทศด้วยกัน! ลองไปดูรายละเอียดทุนแต่ละประเทศกันเลยค่ะ ^^

 

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน:

เป็นนักศึกษาจากประเทศไทย ที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาดังนี้

– มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

– มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

 

#1 UBD Student Exchange Programme, บรูไน

สถาบันการศึกษา: Universiti Brunei Darussalam

มูลค่าทุนการศึกษา: ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

ระยะเวลา: 1 ภาคการศึกษา แบ่งได้ดังนี้

– สิงหาคม – ธันวาคม 2021 (เทอมที่ 1)

– มกราคม – พฤษภาคม 2022 (เทอมที่ 2)

ปิดรับสมัคร:

– 1 มิถุนายน 2021 (เทอมที่ 1)

– 1 พฤศจิกายน 2021 (เทอมที่ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม: ubd.edu.bn

 

 

#2 Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga, อินโดนีเซีย

สถาบันการศึกษา: Universitas Airlangga

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ระยะเวลา: 1 ภาคการศึกษา ดังนี้

– กันยายน 2021 – ธันวาคม 2021 (เทอมที่ 1)

– กุมภาพันธ์ 2022 – กรกฎาคม 2022 (เทอมที่ 2)

ปิดรับสมัคร:

– 31 พฤษภาคม 2021 (เทอมที่ 1)

– 31 ธันวาคม 2021 (เทอมที่ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม: global.unair.ac.id

 

 

#3 ASEAN University Network Disability and Public Policy, มาเลเซีย

สถาบันการศึกษา: University of Malaya

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ระดับการศึกษา: สูงกว่าปริญญาตรี แบบเต็มเวลา

คุณสมบัติเบื้องต้น: เป็นผู้พิการ

ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

ข้อมูลเพิ่มเติม: aun-dpp.um.edu.my

 

 

#4 Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking Program, สิงคโปร์

สถาบันการศึกษา: National University of Singapore

มูลค่าทุนการศึกษา: S$6,500 (ราว 150,000 บาท)

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ระยะเวลา: 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2021

ปิดรับสมัคร: 10 เมษายน 2021

ข้อมูลเพิ่มเติม: nus.edu.sg

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ