Global Masters Scholarship ทุนปริญญาโท 430,000 บาท จำนวน 30 ทุน ที่ UK

ทุนการศึกษาที่ University of Birmingham ประเทศอังกฤษ โอกาสในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดดเด่นด้าน Engineering, Economics และ Medicine  อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอนอีกด้วย!

นั่นก็คือทุน Global Masters Scholarship ที่ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาโท ในหลากหลายหลักสูตร ประจำปี 2021/22 ซึ่งมีมูลค่าทุนสูงสุด 430,000 บาท จำนวน 30 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา £10,000 GBP (ราว 430,000 บาท) จำนวน 30 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรดังนี้

– Arts and Law

– Engineering and Physical Sciences

– Life and Environmental Sciences

– Medical and Dental Sciences

– Social Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ University of Birmingham วิทยาเขต UK ประจำปีการศึกษา 2021/22

– จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน / ตุลาคม 2021

– มีความโดดเด่นทางวิชาการ

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป (หรืออย่างน้อย 70% ตามระบบของ UK)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เรียงความสรุปความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่น (ไม่เกิน 200 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอทุนทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2021 (เวลา 23.59 น. GMT+1)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

birmingham

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ