ทุนศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยว ที่สถาบัน ITH เมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย

ทุนที่น่าสนใจจาก Austrian Development Cooperation ได้เปิดรับสมัครแล้ว! โดยเป็นทุนการศึกษาให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อศึกษาต่อเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวที่สถาบัน Tourism Schools Salzburg Institute of Tourism and Hotel Management ประเทศออสเตรีย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าประกันสุขภาพ

– อาหาร

– ค่าทัศนศึกษา

– ค่าครองชีพต่อเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– Hospitality Management Module

– Tourism Management Module

– Teacher Training Module (TT)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนา

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองการศึกษา

– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงแรม

– Curriculum vitae หรือ Resume

– Recommendation letter

– สูติบัตร

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ใบรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– เรียงความใน 3 หัวข้อคือ ทำไมถึงอยากสมัครหลักสูตรนี้, สรุปประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวในประเทศ หรือปัญหาที่พบเจอในอุตสาหกรรมการโรงแรม และ คุณเห็นตัวเองในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร?

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่

– เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

ส่งเอกสารทั้งหมดไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

Institute of Tourism and Hotel Management

Klessheimer Straße 4,
A-5071 Siezenheim, Austria

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ith-salzburg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ