ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Innopolis ประเทศรัสเซีย ปี 2018

มหาวิทยาลัย Innopolis เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปริญญาโทสี่หลักสูตร ได้แก่ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ซอฟต์แวร์วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่าย (SNE)

ขณะนี้ ได้เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาทั้งจากนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทเพื่อรับการสนับสนุนให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Innopolis ในประเทศรัสเซีย ประจำปี 2018

 

 

ทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนการศึกษาที่ครอบคลุม 100% ของค่าเล่าเรียน และรับประกันเงินค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัสเซีย

ทุนการศึกษารายเดือน:

– ระดับปริญญาตรีมอบเงินสนับสนุนประมาณ 477.34 ยูโร (ประมาณ 18,100 บาท)

– ระดับปริญญาโทมอบเงินสนับสนุนประมาณ 556.89 ยูโร (ประมาณ 21,200 บาท) ในกรณีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

หลักสูตรปริญญาตรี

– มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ระดับ Intermediate level ขึ้นไป)

– เคยมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค, การแข่งขัน, การประชุม (มีความสำคัญกับสาขาวิชาไอที)

– มีผลการเรียนดีเยี่ยมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์

– มีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

 

หลักสูตรปริญญาโท

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 18 เดือน ปริญญาตรี (CS, CE, MATH)

– มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 3.5 ในระดับ 4.0

– มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ระดับ Intermediate level หรือสูงกว่า)

– มีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

– CV / portfolio

– จดหมายรับรอง (letters of recommendation)(จำเป็น)

– จดหมายแนะนำ (เลือกได้) คำอธิบายโครงการ (เลือกได้)

– ผ่านการทดสอบออนไลน์ และส่งใบสมัครของคุณ

 

ขั้นตอนที่ 2 : รับคำเชิญสำหรับการสัมภาษณ์ skype กับตัวแทนฝ่ายรับสมัครงาน

ขั้นตอนที่ 3 : รับคำเชิญสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งที่สองกับคณาจารย์ของ Innopolis

ขั้นตอนที่ 4 : ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหรือประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ (IELTS Academic, TOEFL certificate ฯลฯ )

ขั้นตอนที่ 5 : รับหนังสือมอบทุนการศึกษาในอีเมลของคุณ

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครสำหรับปริญญาตรี

ใบสมัครสำหรับปริญญาโท

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ