ห้ามพลาด!! โอกาสฝึกงานกับบ.”บ้านปู” สร้างประสบการณ์ดีๆ พร้อมสู่การทำงานในอนาคต!!

โอกาสของน้องๆ นิสิต นักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคมาถึงแล้ว!! บริษัทบ้านปูรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานกับหน่วยงานในบริษัท พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

 

 

ช่วงเวลาการฝีกงาน:

รอบที่ 1 : 7 มกราคม – 30 เมษายน 2562

รอบที่ 2 : 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

 

สาขาที่เปิดรับ:

-สาขาวิชาบัญชี

-สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์

-สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ

-สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่, ธรณีวิทยา

-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

คุณสมบัติของนักศึกษา:

1. สัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4

2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีสุขภาพแข็งแรง และความประพฤติดี

4. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

5. มีทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี

6. สามารถเข้ารับฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

 

กำหนดการ:

รับสมัคร: 1 – 30 กันยายน 2561

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 20 ตุลาคม 2561

สอบสัมภาษณ์: 24 – 26 ตุลาคม 2561

ประกาศผล: 29 ตุลาคม 2561

รายงานตัว: 31 ตุลาคม 2561

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครได้ทาง QR Code หรือคลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Banpu Careers หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณอรสา โทร. 0-2694-6816

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ