แนะนำเขียน ‘Statement of Purpose’ เขียนอย่างไร? ให้ได้เข้ามหาลัยระดับท็อป โดย Berkeley Graduate Division

‘Statement of Purpose (SOP)’ หรือ ‘คำแถลงจุดมุ่งหมาย’ คือเอกสารสำคัญในการใช้สมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย เป็นเอกสารแนะนำตัวในขณะเดียวกันก็โน้มน้าวใจคณะกรรมการเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสำเร็จ และคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น

วันนี้เราจึงมีคำแนะนำดีๆ จาก Berkeley Graduate Division จาก University of California, Berkeley มากฝาก 😊 โดย SOP ที่ดีสามารถแบ่งองค์ประกอบต่างๆ ได้ถึง 4 ส่วน ดังนี้

 

 

ส่วนที่ 1: แนะนำตัวเอง, ความสนใจ และแรงจูงใจ

บอกคณะกรรมการย์และคณาจารย์ให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่คุณสนใจ และอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้คุณอยากเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สิ่งนี้ควรสั้นและตรงประเด็น อย่าใช้เวลามากเกินไปกับส่วนนี้

 

ส่วนที่ 2: สรุปเกี่ยวกับการศึกษา และประวัติการทำงานก่อนหน้านี้

a) กล่าวถึงหัวข้อวิจัยที่คุณทำ ระบุชื่อโปรเจกต์ ชื่อผู้ร่วมงาน รวมถึงความรับผิดชอบของคุณคืออะไรและผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร ในส่วนนี้ควรเขียนในเชิงหลักการและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะคณะกรรมการ อาจารย์ต่างๆ จะต้องอ่านในส่วนนี้

b) กล่าวถึงเอกสารสำคัญ หรือโครงการวิทยานิพนธ์ที่คุณเคยทำเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงเอกสารใดๆ ก็ตามทางวิชาการที่นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนด

c) กล่าวถึงประสบการณ์การทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความรับผิดชอบในการทดสอบ ออกแบบ วิจัย หรือฝึกงานในสาขาที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท

 

 

ส่วนที่ 3: พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดที่ได้ทำ และกิจกรรมปัจจุบันที่กำลังทำอยู่

หากคุณจบการศึกษาและเลือกทำงานก่อนที่จะกลับไปเรียนต่อ ให้ระบุถึงสิ่งที่คุณเคยทำ เช่น การทำงานในบริษัท หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, เคยเป็นหัวหน้าทีม ออกคำสั่งต่างๆ เป็นต้น

ประเด็นคือต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ ในส่วนนี้ยังสามารถระบุได้อีกว่า ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาช่วยให้คุณมุ่งเน้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างไร

 

ส่วนที่ 4: อธิบายความสนใจทางวิชาการของคุณอย่างละเอียด

ในส่วนนี้คุณต้องระบุสิ่งที่คุณต้องการเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างละเอียด เพื่อโน้มน้าวภาควิชาว่าคุณมีความเข้าใจในขอบเขตการวิจัยในสาขาวิชาที่ต้องการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

a) ระบุพื้นที่ที่คุณสนใจ ตามหลักการแล้วคือการตั้งคำถาม, กำหนดปัญหา หรือระบุหัวข้อที่คุณต้องการกล่าวถึง และตั้งคำถามที่เกิดจากการวิจัยร่วมสมัย เป็นต้น

b) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่คุณสนใจในเว็บไซต์ รวมถึงดูข้อมูลอาจารย์และงานวิจัยของพวกเขา ลองหาว่ามีอาจารย์ที่มีความสนใจในการวิจัยในทำนองเดียวกันกับคุณหรือไม่? ถ้าใช่ ให้ระบุสิ่งนี้ลงไปด้วย

อย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะ เพราะบางที่อาจต้องการให้คุณระบุชื่อศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่คุณอาจอยากทำงานลงไปด้วย

c) ควรเขียนจบ Statement of Purpose ในแง่บวก แสดงออกถึงความตื่นเต้น และความพร้อมสำหรับความท้าทายที่กำลังรออยู่ข้างหน้า

 

 

6 เคล็ดลับสำคัญที่ควรรู้

1. สิ่งที่คณะกรรมการจะตั้งใจอ่านระหว่างบรรทัดคือ ‘แรงจูงใจในตนเอง, ความสามารถที่มี และศักยภาพในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา’

2. เน้นย้ำทุกสิ่งด้วยมุมมองเชิงบวก และเขียนด้วยความกระตือรือร้นไม่ใช่เพียงแค่พูดเฉยๆ

3. แสดงให้เห็นถึงทุกข้อเท็จจริงด้วยการยกตัวอย่าง อย่าเพียงแค่พูดว่าคุณเป็นคนแบบไหน โดยที่ไม่มีเหตุการณ์ที่เชื่อถือได้ประกอบ

4. หากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อเกรดการศึกษา เช่น ความยากจน, ความเจ็บป่วย หรือการทำงานมากเกินไป ให้ระบุเหตุผลเหล่านี้ลงไป

ควรเขียนให้เห็นถึงความพยายามแม้จะพบเจอกับอุปสรรค คุณสามารถอธิบายส่วนนี้เพิ่มเติมได้ในการเขียน Personal Statement

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในแต่ละหัวข้อนั้นเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

6. การเขียน Statement of Purpos ในอุดมคติควรกล่าวถึงทุกประเด็นได้อย่างกระชับและได้ใจความ ควรมีตัวหนังสือประมาณ 500 – 1000 คำ ภายใต้รูปแบบ 1-2 single space และตัวอักษรขนาด 12 เป็นต้น

 

ตัวอย่าง Statement of Purpose ที่ได้รับการคัดเลือก

 

ที่มา: berkeley

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ