ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2563 ข้อผูกพันในการรับทุนคือผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

ในกรณีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศรวม 4 ทุน ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หน่วยที่ 4100001 ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา จํานวน 1 ทุน

หน่วยที่ 4100002 ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ สหราชอาณาจักร จํานวน 1 ทุน

หน่วยที่ 4100003 ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ทุน

หน่วยที่ 4100004 ไปศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา จํานวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุน คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar2.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ