ทุน 200,000 บาท จาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ

เพราะคะแนน IELTS คือหนึ่งในคะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ ใช้ได้ทั้งการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ และขอทุนการศึกษา เรียกได้ว่าใครที่อยากเรียนต่อต้องมีคะแนนสอบ IELTS เตรียมไว้เลยค่ะ!!

นอกจากนี้ทาง British Council ยังมีทุนการศึกษาอย่าง British Council IELTS Prize ให้กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ IELTS และต้องการศึกษาต่อในสถาบันที่ยอมรับคะแนน IELTS ประจำปีการศึกษา 2021/22 รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท

– รางวัลที่ 2 มูลค่า 80,000 บาท

– รางวัลที่ 3 มูลค่า 40,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย

– มีผลคะแนนสอบ IELTS ที่สมัครสอบกับทาง British Council ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020

– ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 ขึ้นไปทั้ง 4 ส่วนของการทดสอบ

– สมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยอมรับใช้คะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา

– จะเริ่มเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในปีการศึกษา 2021/22

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ผลคะแนน IELTS (ต้องส่งจดหมายภายในวันที่ 16 ก.ค. 2021)

– สำเนาพาสปอร์ต/บัตรประชาชน

– สำเนารูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต

– หลักฐานผลคะแนน IELTS

– ใบรับรองผู้พิการ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอทุนการศึกษาทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ieltsasia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ