ทุน HHH จากฟุลไบร์ท ให้ ‘อบรม ฝึกงาน & ส่งเสริมความเป็นผู้นำ’ ระยะเวลา 10 เดือน ที่ USA

มาพบกันอีกแล้วกับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ค่ะ คราวนี้เป็นทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2022

เป็นอีกหนึ่งทุนอบรม/ฝึกงาน และส่งเสริมความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ในองค์กรภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาอย่างน้อย 10 เดือนในสหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มเดินทางในเดือนสิงหาคมปี 2022 รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 1 – 3 คน เพื่อศึกษา และอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 – 12 เดือน ครอบคลุมดังนี้

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าหนังสือ และอุปกรณ์ค่าเล่าเรียน

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

– ค่าเดินทางในสหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ในสาขาวิชาดังนี้

– Agricultural and Rural Development

– Communications/Journalism

– Substance Abuse Education

– Prevention and Treatment

– Economic Development/ Finance and Banking

– Educational Administration

– Planning and Policy

– Higher Education Administration

– HIV/AIDS Policy and Prevention

– Human Resource Management

– Law and Human Rights

– Natural Resources Management/Environmental

– Policy/Climate Change

– Public Health Policy and Management

– Public Policy Analysis and Public Administration

– Teaching of English as a Foreign Language (Teacher Training or Curriculum Development)

– Technology Policy and Management

– Trafficking in Persons Policy and Prevention

– Urban and Regional Planning

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

ราว 10 – 12 เดือน โดยเริ่มเดือนทางในเดือนสิงหาคม ปี 2022

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพแข็งแรง

– มีอายุระหว่าง 30 – 55 ปี และทำงานในองค์กรรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

– มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

– สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี และมีเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา 3.00 ขึ้นไป

– มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 (iBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Letter of Recommendation (ดาวน์โหลดรูปแบบ ที่นี่) โดยต้องส่งด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

THAILAND-U.S. EDUCATIONAL FOUNDATION,
THAI WAH TOWER1, 3rdFLOOR,
21/5 SOUTH SATHORN ROAD,
BANGKOK 10120

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 พฤษภาคม 2021 (เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

fulbrightthai

ไฟล์ประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ