ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เรียนที่อังกฤษ/นิวซีแลนด์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น โอกาสได้ทุนเลือกเรียนที่ 2 ประเทศในฝันของใครหลายๆ คน ได้แก่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

โดยเป็นโครงการ BWK Short Exchange Program รุ่นที่ 15 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภายในเดือนเมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

2. เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ดังนี้

– กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564

– เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยพัก 2-3 คนต่อครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์จะจัดเตรียมอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ

– เกียรติบัตร ทั้งจากโครงการฯ และจากองค์กรอุปถัมภ์ต่างประเทศ

– ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

– เรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนช่วงเช้า โดยเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน และกิจกรรมทัศนศึกษาในช่วงบ่าย โดยจะไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และแหล่งความรู้ต่างๆ ของประเทศอุปถัมภ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6, สายอาชีวะ หรือ อุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 12-25 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน (นำมาในวันสอบด้วย)

– หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระค่าสมัครสอบผ่านทางบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดบองมาร์เช่
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บ. บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี 217-207300-4

 

วิธีการสมัคร:

วิธีที่ 1

– กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ พร้อมแนบรูปถ่าย, หลักฐานการโอนเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน

– ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครที่แนบ ต้อง ขนาดไม่เกิน 5 Mb

– นักเรียนที่สอบ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้กรอกในใบสมัครออนไลน์ตรงช่องอาจารย์ประสานงาน ว่า ม.เกษตรฯ

– นักเรียนที่สอบศูนย์ต่างจังหวัด เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ Print ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบ ของ BWK

 

วิธีที่ 2

– Download ใบสมัครแบบกรอกด้วยลายมือ (Print Out Form) ได้ ที่นี่

– กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย นำส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน โดยเลือกช่องทางการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์ (EMS): โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F ชั้น 2 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 02-580-4470, 092-384-9119, 096-492-5994, 098-286-0598

2. สแกนหรือถ่ายรูปใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งทาง Email: [email protected] หรือ Line: @bwkinternational หรือ Inbox Facebook Fan Page : BWK International

3. ต่างจังหวัด สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบ ของ BWK (สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-580-4470, 098-286-0598)

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ปิดรับสมัคร 22 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

– กำหนดการสอบ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

– ประกาศผลสอบ 29 มกราคม 2564 ตรวจสอบทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 

สถานที่สอบ:

– ส่วนกลาง ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

– ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร

 

วิชาที่สอบ:

ข้อสอบปรนัย/อัตนัย วิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension / Listening รวม 100 คะแนน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bwkinternational

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ