สมัครด่วน!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 5 อัตรา หมดเขต 12 มกราคมนี้

โอกาสดีเปิดรับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วจ้า! ใครที่รอการประกาศรับสมัครงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องรีบสมัครแล้วงานนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 จํานวน 5 อัตรา ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ่

โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมสารสนเทศ

– วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้

– วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย

– วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)

– การพัฒนาซอฟต์แวร์

– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่ กฟภ. กําหนด ภายในวันที่ 6 – 12 มกราคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (เพิ่มเติม)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ