ทุนปริญญาตรี

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายไปศึกษาต่อต่างประเทศ? โดยเปิดรับในวันที่...

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)...

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ระดับปริญญาตรี จัดขึ้นสำหรับนักเรียนต่างชาติให้มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี...

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจอร์แดน ได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย (เฉพาะค่าลงทะเบียน)...

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งมาตั้งแต่ปี? ค.ศ...

Tesco Lotus เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยรับมอบทุนการศึกษา...

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโมร๊อคโก มอบแก่นักศึกษาไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี...

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลบราซิลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยอายุระหว่าง...

รัฐบาลประเทศสหพันธ์รัฐเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก? ให้กับนักศึกษาต่างชาติ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...