CEEWEB เปิดรับ เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศฮังการี

CEEweb for Biodiversity เป็นองค์กรสาธารณะที่จดทะเบียนในฮังการี และเป็นเครือข่ายขององค์กรเอกชนในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ภารกิจของ CEEweb for Biodiversity คือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขณะนี้ ทางองค์กรกำลังเปิดรับผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมทีมในฐานะจ้าหน้าที่ด้านนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาคือคนที่มี

– ความมุ่งมั่นในการปกป้องธรรมชาติ

– ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

– นโยบายเชิงรุก และมีบุคลิกภาพที่ดี

– สามารถทำงานเป็นทีม หรืองานเดี่ยวได้เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานที่หนักหน่วงและพร้อมที่จะเดินทางไปต่างประเทศในยุโรปหากจำเป็น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ ภายใต้รายละเอียดดังนี้

 

ลักษณะและขอบข่ายงาน :

ประสานงานการทำงานด้านนโยบายของ CEEweb กับ Natura 2000 โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและให้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึง :

– ติดตามและตรวจสอบกระบวนการนโยบายที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

– การจัดเตรียมและให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารระดับมืออาชีพเช่นคำแนะนำด้านนโยบายรายงานและเอกสารตำแหน่ง

– เป็นตัวแทนของ CEEweb ในงานต่างๆ การจัดประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศและระดับนานาชาติและการประชุมล็อบบี้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

– จัดและอำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมคณะทำงาน

– การเตรียมและเขียนงาน (ข้อเสนอโครงการ) การดำเนินงานของโครงการ

– สื่อสารกับสมาชิกและองค์กรพันธมิตรของ CEEweb เกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

– ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ

– มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– มีทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี (Windows, Office)

 

ข้อเสนอผลประโยชน์ :

– ประสบการณ์ด้านการป้องกันธรรมชาติในระดับชาติและระดับนานาชาติ

– ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

– การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

– การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสำรวจผู้ขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และในการพัฒนาแนวทางในการกำจัดสิ่งเหล่านั้น

– เงินเดือนที่เงื่อนไขภายในภาครัฐที่ไม่หวังผลกำไรของฮังการีกำหนด

 

การสมัคร :

โปรดแนบเอกสารเหล่านี้ในการสมัคร :

– CV รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ

– จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

– ที่อยู่ติดต่อของบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 2 คนที่สามารถรับรองความเชี่ยวชาญและประวัติความเป็นมาของการทำงานที่จำเป็นได้

– เงินเดือนที่คาดหวัง

ส่งเอกสารการสมัครทุกอย่างได้ทาง e-mail ถึง: Ms Viktória Selmeczy

e-mail: office@ceeweb.org

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลของการสมัครงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ