ห้ามพลาด!! ทุน MBA เต็มจำนวนจาก CKGSB ประเทศจีน

Cheung Kong Graduate School of Business ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร หรือหน่วยงานที่อุทิศเพื่อการกุศล หรือสาธารณะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครต้องทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization – NPO) ซึ่งรวมถึงองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่องานด้านการกุศล การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม หรือ สวัสดิการสาธารณะ

-ผู้สมัครควรมีข้อตกลงที่จะอุทิศผลประโยชน์จากการเรียนเพื่อการกุศล หรือสวัสดิการสาธารณะเช่น องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ

-ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

-ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกต้องมีผลวัดระดับภาษาในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-Essay

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนนี้

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

english.ckgsb.edu.c

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ