ข่าวดี! สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมรับสมัครงาน เงินเดือนเริ่มต้น 82,000 บาท!!

งานดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด!! สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

อัตราเงินเดือน:

-เริ่มต้น 279,660 เยน (ประมาณ 82,000 บาท) สูงสุดไม่เกิน 559,260 เยน (ประมาณ 165,627 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ชาย/หญิง

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือระดับอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  และโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ Word processor Spreadsheet Internet ได้เป็นอย่างดี

-มีความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สามารถพูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

-สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันปิดรับสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ประวัติส่วนตัว

-ประวัติ และผลการศึกษา

-ประวัติการทำงาน

-รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3.5×4.5 ซม. จำนวน 1 รูป

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

 

ปิดรับสมัคร:

21 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/6763

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ