NYU เปิดให้นักศึกษาแพทย์เรียนฟรี หวังแก้ปัญหาหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ใน New York University (NYU) ออกมาประกาศว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเสนอค่าเล่าเรียนฟรีแก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า หวังดึงดูดผู้ที่อยากเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์

 

 

อย่างที่ทราบกันดีว่าแพทยศาสตร์เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูงที่สุด ค่าใช้จ่ายรายปีในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 60,945 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.9 ล้านบาท) รวมทั้งค่าครองชีพ ส่วนค่าเล่าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ที่ 82,278 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 2.6 ล้านบาท)

 

 

และมีประมาณ 62% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ของ NYU ที่จบไปโดยมีหนี้ติดตัว โดยบัณฑิตที่จบในปี 2017 มีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 184,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 6 ล้านบาท)

 

 

ด้วยความที่ค่าเล่าเรียนเป็นปัญหาใหญ่ กอปรกับนักศึกษาแพทย์ต้องเผชิญกับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จนต้องหันไปทำอาชีพอื่นหลังจากสำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุที่เห็นความสำคัญของการแพทย์ และไม่ต้องการให้โอกาสในการประกอบอาชีพนี้ถูกปิดกั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาแพทย์ใน NYU ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ราวๆ 55,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 1.8 ล้านบาท)

ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้เรียนต้องรับผิดชอบเอง เช่น ค่าหอพัก ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 29,000 ดอลลาร์ต่อปี (หรือ 957,000 บาท)

 

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ