ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก เรียนต่อที่ University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

University of Amsterdam เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนในตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่เกี่ยวกับด้านภาษา และการคำนวณ โดยนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ โดยทำการศึกษาและวิจัยที่ Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกใน University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินเดือนมูลค่า 3,303 – 3,916 ยูโร (ประมาณ 125,000 – 148,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านภาษา และการคำนวณ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทางด้านภาษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีบันทึกในการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ

-มีแรงจูงใจในการทำวิจัยทางวิชาการ

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ตัวอย่างการเขียน (ไม่เกิน 8,000 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

25 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uva.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ