ข่าวดี!! China Pharmaceutical University แจกทุนเรียนภาษาจีนฟรี 1 ปี

มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical ประเทศจีน จัดโครงการมอบทุนให้เปล่า สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนฟรี 1 ปี สมัครได้ทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน หรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 15 ทุน แบบเหมาจ่ายมูลค่า 98,000 บาท ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน 1 ปี ค่าหอพัก 1 ปี (ห้องคู่) ค่าตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะขาไป) และค่าวีซ่า

แต่ทุนจะไม่สนับสนุนค่าค่าประกัน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

-สัญชาติไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครของศูนย์ฯ WLC ดาวน์โหลดได้ที่ www.wlc2china.com และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย

-รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ ( พื้นหลังสีขาว เห็นใบหูและหน้าผากชัดเจน ห้ามใส่เครื่องประดับ )

-สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ ส่วนตัวจริงเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บทีหลัง ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )

-ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ ( เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว )

**เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย แนะนำตัวเอง และเขียนหัวข้อทำไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศจีน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ WLC หรือส่งไปรษณีย์ มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400

หรือส่งทางอีเมล wlcchina1@gmail.com

 

หมายเหตุ:

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ( หักจาก 98,000 บาท ) เพื่อยืนยันสิทธิ์ ชำระในวันที่สมัคร หรือข้อตกลงระหว่างศูนย์ฯ ( ชื่อบัญชีนางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ )

**กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือโทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

ชำระยอดที่เหลือ: 68,000 บาท ( วันที่ชำระทางศูนย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง: เดือนสิงหาคม ( วันที่ทางศูนย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wlc2china.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ