เกร็ดภาษาน่ารู้!! 10 Collocation ใช้ร่วมกับ “Agreement” ที่พบบ่อย

“Collocation” หรือ “คำปรากฏร่วม” ในภาษาอังกฤษ คือคำ...

June 14, 2018 4 Mins Read
361 Views