Thai Lion Air รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 80 ตำแหน่ง ประจำปี 61 อ่านระเบียบการได้ที่นี่!!

เมื่อไม่นานมานี้สายการบิน Thai Lion Air เพิ่งเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับไป วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่าสนใจของสายการบินนี้มาฝากกัน นั่นก็คือการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561 ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาที่สนใจอาชีพการทำงานในสายการบินได้มาฝึกประสบการณ์ก่อนเรียนจบ

น้องๆ ที่สนใจสามารถอ่านระเบียบการได้ที่นี่!

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

มีความประพฤติเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ต้องฝึกเป็นระยะเวลา 3 และ 4 เดือน

สามารถทำงานเป็นกะได้ (ในบางตำแหน่ง)

รับรวมทั้งสิ้น 80 ตำแหน่ง (ไม่รวม Maintenance & Engineering Department)

 

ระยะเวลาขั้นตอนการฝึกงาน:

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

-ประวัติส่วนบุคคล (Resume)

-เอกสารผลการศึกษา (Transcript)

-สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

-รูปถ่าย 1 นิ้ว

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลเท่านั้น โดยส่งไปถึง internship@lionairthai.com

 

รายละเอียดการขอยื่นหนังสือขอความอนุเคราห์:

อ่านรายละเอียดการขอยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์โดยละเอียดได้ที่นี่ คลิก

 

การแต่งกายภายในวันสัมภาษณ์:

ใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถาบัน การแต่งกายที่เหมาะสมจะมีผลต่อการพิจารณารับเข้าฝึกงาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

recruitment.lionairapp.com:1000/public/recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ