ห้ามพลาด!! “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด Conversation มั่นใจ” คอร์สเรียนฟรีจากจุฬาฯ

สำหรับใครที่กำลังนึกอยากติวภาษาอังกฤษเพิ่มเติม วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ มาแนะนำ เปิดให้ทุกคนได้เรียนฟรีแถมมีเกียรติบัตรรับรอง

โดยล่าสุดนี้มาในหัวข้อ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด Conversation มั่นใจ” สอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือส่วนของ Speaking นำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5 – 19 พฤศจิกายน 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสนทนาต่างๆ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. มณฑิรา ดำรงมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ