ประกวดหนังสั้น “พลเมืองไทย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล!!

อีกหนึ่งเวทีที่ให้เด็กไทยได้มีโอกาสปล่อยของ พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสร้างสรรค์

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

จุดประสงค์ของการจัดการประกวดนี้ขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังพลเมืองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศได้ และเป็นการเปิดโอกาส ทั้งยังให้การส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยจัดทำเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นพลเมืองไทย

 

 

ประเภทการประกวด

– ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุและสถาบันการศึกษา

– ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

 

เนื้อหาและรูปแบบ

– เนื้อหาเน้นการส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยกำหนดชื่อเรื่องมาด้วย

– หนังสั้น เนื้อหาและสาระความยาว 3 – 5 นาที (ไม่รวมไตเติ้ล และเครดิตท้าย)

– รูปแบบของหนังสั้นไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ หรือการนำเสนอ

*หมายเหตุ : สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองได้ที่ www.kpi.ac.th

 

ระยะเวลาการส่งผลงาน

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561

 

 

วิธีการสมัครและการส่งผลงาน

– ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

– ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีสมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)

– สำเนาบัตรประจำประชาชน (กรณีสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป)

 

วิธีการส่งผลงาน

ส่ง File ผลงานหนังสั้นหรือ Link ผลงานที่เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบใบสมัคร ส่งทาง email shortfilm@kpi.ac.th

 

รางวัลการประกวด

ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

– รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

– รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ติดต่อสอบถาม

– คุณวรรัตน์ ชัยชนะ ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ (02) 141 9752 และ (096 859 1134)

– คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ โทรศัพท์ (02) 141 9755 และ (089 456 5574)

– email : public@kpi.ac.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ