รัฐบาลเกาหลี แจกทุน KGSP 2019 เรียนต่อป.ตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลี

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการ “2019 KGSP Undergraduate Program” เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ

โดยโควต้าทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และประเภทสมัครผ่านมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค ระยะเวลาการรับทุนนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2019 – 28 กุมภาพันธ์ 2023 (เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าตั๋วเครื่องบิน

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 800,000 วอน (ประมาณ 23,000 บาท)

-ค่าเล่าเรียน (เรียนภาษาเกาหลีและปริญญาตรี)

-ค่าที่พัก

-ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน (ประมาณ 5,800 บาท)

-ค่าประกันสุขภาพ

-ถ้าสอบ TOPIK ได้ระดับ 5 หรือ 6 จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 100,000 วอน (ประมาณ 2,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งประเภทสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย-จำนวน 2 คน และประเภทสมัครผ่านมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค-จำนวน 25 ทุน (รวมทั้งหมดจาก 67 ประเทศ) สำหรับปีนี้แบบสมัครผ่านมหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์

-เป็นพลเมืองสัญชาตินั้นๆ ของประเทศที่สมัคร

-อายุต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2019 (เกิดหลัง 1 มีนาคม 1994)

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-จบการศึกษามัธยมปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายใน 1 มีนาคม 2019 (ไม่รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว)

-มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.64/4.00 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร (Form1)

-ใบทำสัญญา NIIED (Form2)

-เรียงความ (Form3)

-แผนการศึกษา (Form4)

-จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form5)

-Self Medical Assessment (Form6)

-ใบประเมินตรวจสุขภาพ (Form7)

-เอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือคาดว่าจะจบ

-ทรานสคริปต์

-เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สูติบัตร

-เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK)และภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (ไม่รับแบบ ITPs), IELTS, TOEIC (ถ้ามี)

-เกียรติบัตรรางวัล (ถ้ามี)

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น (หากไม่มี ให้นำไปแปล และแนบเอกสารต้นฉบับไปด้วย)

สำหรับสมัครผ่านสถานทูต-ใช้เอกสารตัวจริง 1 ชุด และสำเนาที่ถ่ายจากชุดจริง 3 ชุด ทั้ง 4 ชุดแยกใส่ซองชุดละซอง

สำหรับสมัครผ่านมหาวิทยาลัย -ใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

ประเภทสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย

-​ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (ป.ตรี) 2019” ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

Embassy of the Republic of Korea (ทุนGKS)

Korean Education Center(KEC)

23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel: +66-2-116-6852

*ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนมาตามที่อยู่ด้านบน โดยเอกสารต้องถึงภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018

ประเภทสมัครผ่านมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค-จำนวน 25 ทุน (รวมทั้งหมดจาก 67 ประเทศ) 

-หากเลือกสมัครด้วยวิธีนี้ ต้องสอบถามและติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง (แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดวันปิดรับสมัครไม่พร้อมกันและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ในเอกสารที่แนบมา) เลือกสมัครได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัยเท่านั้น

-มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกในรอบแรก จากนั้นจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปยังหน่วยงานทุน เพื่อให้ทำการคัดเลือกในรอบสอง

 

ปิดรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Tel  02-116-6852, E-mail kec2226@gmail.com (จ.-ศ. 08:30-17:00 , พักกลางวัน 12:00-13:00)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ