สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับ Admission ประจำปี 2563 หลากหลายสาขา

วันนี้เรานำข่าวการรับตรงปี 63 จากสถาบันพระบรมราชชนก มาฝากน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกำลังมองหาที่เรียนต่อสายสุขภาพอยู่

ครั้งนี้เป็นการรับแบบ Admission ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียว เราไปศึกษาข้อมูลกันก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนเมษายนกันเลย เมื่อถึงเวลาจะได้สมัครได้ทันที :D

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับ:

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

 

หลักสูตรระดับอนุปริญญาที่เปิดรับ:

– สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

– สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

– สาขาวิชาเวชระเบียน

– สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

 

คะแนนที่ใช้พิจารณา:

– O-NET 5 วิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

– GAT / PAT 2 ที่มีผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี

– สอบสัมภาษณ์

 

วันที่รับสมัคร:

1-7 เมษายน 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

กำหนดการณ์:

– 27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

– 28-30 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์

– 6 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

ระเบียบการฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ