ตัวอย่างการใช้ Prepositions ที่ผิดอยู่บ่อยๆ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้ไม่สับสน!!

คือคำที่โยงคำนาม นามวลี หรือคำสรรพนามเข้ากับคำอื่น ๆ...

March 20, 2018 4 Mins Read
181 Views