ตัวอย่างการใช้ Prepositions ที่ผิดอยู่บ่อยๆ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้ไม่สับสน!!

คือคำที่โยงคำนาม นามวลี หรือคำสรรพนามเข้ากับคำอื่น ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เช่น on, in, under, at, between

มาดูตัวอย่างของการใช้ Prepositions แบบที่หลายๆคนมักใช้ผิดอยู่บ่อยๆ และใช้อย่างไรให้ถูกต้อง..

 

 

1.

ผิด: I congratulate you for your success.

ถูก: I congratulate you on your success.

 

2.

ผิด:I cannot agree to you on the subject.

ถูก: I cannot agree with you on the subject.

 

3.

ผิด: I agree with your proposals.

ถูก: I agree to your proposals.

 

4.

ผิด: You will have to answer for your employer.

ถูก: You will be answerable to your employer.

 

5.

ผิด: You must attend at the book.

ถูก:You must attend to the book.

 

6.

ผิด: He is my authority on my saying so.

ถูก: He is my authority for my saying so.

 

7.

ผิด: He regretted for his mistake.

ถูก: He regretted his mistake.

 

8.

ผิด: He is waiting the arrival of the postman.

ถูก: He is waiting for the arrival of the postman.

 

9.

ผิด: He is afraid from the thief.

ถูก: He is afraid of the thief.

 

10.

ผิด: He is awaiting for his friend.

ถูก: He is awaiting his friend.

 

11.

ผิด: They travel in bus.

ถูก: They travel by bus.

 

12.

ผิด: She is angry at me.

ถูก: She is angry with me.

 

 

13.

ผิด: Who is at the phone.

ถูก: Who is on the phone.

 

14.

ผิด: They go to school by foot.

ถูก:They go to school on foot.

 

15.

ผิด: He congratulated her for her success.

ถูก: He congratulated her on her success.

 

16.

ผิด: Have you been in London?

ถูก: Have you been to London?

 

17.

ผิด: Last night, I dream with you.

ถูก: Last night, I dream about you.

 

18.

ผิด: It depends of the time.

ถูก: It depends on the time.

 

19.

ผิด: He spoke in my behalf.

ถูก: He spoke on my behalf.

 

20.

ผิด: Mary’s married with a teacher.

ถูก: Mary’s married to a teacher.

 

21.

ผิด: Are you investing on the stock market?

ถูก: Are you investing in the stock market?

 

22.

ผิด: I entered into the room.

ถูก: I entered the room.

 

23.

ผิด: She loves with me.

ถูก: She loves me.

 

24

ผิด: My flights departs in 5:00 am.

ถูก: My flights departs at 5:00 am.

 

25.

ผิด: They reached at the airport at 6 pm.

ถูก: They reached the airport at 6 pm.

 

26.

ผิด: She doesn’t listen me.
ถูก: She doesn’t listen to me.

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ