ภาพสุดทึ่งของ “สะพานต้นไม้” ในอินเดีย ใช้เวลาปลูก 20 ปี จากต้นไม้กลายเป็นสะพานได้!?

ภาพของสะพานไม้ที่ดูเหมือนถูกตัดแต่งด้วย CG นี้...

March 20, 2018 3 Mins Read
74 Views