ทุนศึกษาดูงานสำหรับนักวิชาการ หรือนักศึกษา ป.เอก ที่ U. of Oslo ประเทศนอร์เวย์

ConceptLab ที่ University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ จัดมอบทุนศึกษาดูงาน ConceptLab Visiting Fellowships ประจำปี 2018/19

ConceptLab มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยร่วมกันในหัวข้อ ‘Conceptual Engineering’ ซึ่งจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และปรับปรุงแนวคิด โดยเจาะลึกทั้งทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เบี้ยเลี้ยง NOK 20,000 ต่อเดือน (ประมาณ 79,000 บาท) เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการ Collaborative Visit Fellowship ประจำปี 2018-19 เปิดรับผู้สมัครที่มีตำแหน่งทางวิชาการหรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV (ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ)

-ชื่อ ตำแหน่ง องค์กร และอีเมลของบุคคลอ้างอิง 2 ท่าน

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

conceptualengineering

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ