2019 Confucius Institute Scholarship ทุนระดับป.โทที่คนอยากเรียนต่อจีนห้ามพลาด!!

2019 Confucius Institute Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมได้มีโอกาสเรียนต่อในประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพและค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท สาขา Teaching Chinese toSpeakers ofOther Languages (MTCSOL)

– ทุนศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ทุนระยะเวลาไม่เกิน 11 เดือน)

– ทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการเรียน (ทุนระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ไม่มีสัญชาติจีน

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสามารถด้านวิชาการโดดเด่น

3. สนใจที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาจีน การสอนและารประชสัมพันธ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

4. อายุ 16-35 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสมัครทุนได้ทางอีเมล chinesebridge@hanban.org

 

ปิดรับสมัคร:

1. 20 เมษายน 2019 สำหรับการลงทะเบียนเรียนในเดือนกรกฎาคม

2. 20 พฤษภาคม 2019 สำหรับการลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน

3. 20 กันยายน 2019 สำหรับการลงทะเบียนเรียนในเดือนธันวาคม

4. 20 ธันวาคม 2019 สำหรับการลงทะเบียนเรียนในเดือนมีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ