ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวนที่ Copenhagen Business School ณ ประเทศเดนมาร์ก ปี 2018

Copenhagen Business School มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Department of Operations Management in Denmark นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษาได้

Copenhagen Business School มักรู้จักกันในชื่อย่อว่า CBS เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปีและรวมภาระหน้าที่การเรียนการสอนที่เทียบเท่ากับการทำงานของ½ปี (840 ชั่วโมงทำงาน)

– ทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศเดนมาร์ก

– ทุนการศึกษาจะประกอบด้วยค่าเล่าเรียน พื้นที่สำนักงาน ค่าเดินทาง และเงินเดือน ปัจจุบันเริ่มต้นที่ 3,160 ยูโร – 3,860 ยูโร ต่อเดือน (ประมาณ 119,500 – 145,900 บาท) ขึ้นอยู่กับผู้มีอาวุโส รวมเงินบำนาญรวมเป็นเงิน 17,1% จากร้อยละ 85 ของฐานเงินเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษานี้ได้

– ผู้สมัครควรได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานในระดับปริญญาโท (คล้ายคลึงกับกระบวนการ 3 + 2 Bologna)

– จำเป็นต้องมีพื้นฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโทก่อนเริ่มปริญญาเอก ที่ CBS

– ผู้สมัครจะต้องมีความคล่องแคล่วในทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องมีคำอธิบายโครงการ 5 หน้า ข้อเสนอแนะการวิจัยนี้ควรประกอบด้วยการนำเสนอของคำถามการวิจัย ต้นฉบับคำอธิบายของกรอบทฤษฎีเบื้องต้น และวิธีการการนำเสนอเนื้อหาเชิงประจักษ์ที่แนะนำรวมทั้งแผนงาน

– นอกเหนือจากข้อเสนอในการวิจัยแล้ว ใบสมัครจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองปริญญาโท หรือใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่มีอยู่ในระดับเดียวกัน ประวัติย่อ (CV) รายการเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ และสำเนางานเขียนที่เลือกไว้หนึ่งชุด (เช่น วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท)

 

หมดเขตรับสมัคร:

6 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ