CPN Internship Program รับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

CPN Internship Program รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / สังคมศาสตร์ เพื่อฝึกงานกับหน่วยงาน Sustainable Development ซึ่งดูแลงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการ Supply Chain

 

 

ช่วงฝึกงาน:

3 พฤษภาคม 2562- 2 สิงหาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

2. มี GPA ขั้นต่ำ 2.70

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ >> https://goo.gl/a77Caq

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CPN Career

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ