มาแล้ว!! ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท-เอก จากรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว ณ ม.กุ้ยโจว ประเทศจีน

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสมัครรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน (ป.ตรี โท เอก)

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนสนับสนุนบางส่วน (ป.ตรี โท)

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพดี และมีผลการเรียนดี

3. ผู้สมัครในระดับป.ตรีจะต้องมีวุฒิมัธยมปลายและมีอายุไม่เกิน 30 ปี

4. ผู้สมัครในระดับป.โทจะต้องมีวุฒิป.ตรีและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

5. ผู้สมัครในระดับป.เอกจะต้องมีวุฒิป.โทและมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สแกนเอกสารทั้งหมดส่งไปยังอีเมล cie@gzu.edu.cn หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.campuschina.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ